Utleie

Bio-matten

Om Bio-matten

Bio-matten er en terapeutisk matte basert på revolusjonerende ny helseteknologi. Den brukes rett på gulvet, på en seng, i en stol eller på en behandlingsbenk. Behandlere bruker den for å øke effekten av annen behandling. Andre bruker den til eget bruk for den behagelige

virkningen og de mange helseeffektene.

 

Bio-matten avgir infrarød varme. Denne form for varmebehandling brukes i en rekke sammenhenger fra kuvøsebarn til en moderne sauna. Varmen fra Bio-matten trenger mye lenger inn i kroppen, bokstavelig talt til marg og bein. Varmen kan justeres fra 35 – 70 grader, og ved de høyere temperaturene oppnås lignende effekt og fordeler som ved infrarød sauna.

 

Bio-matten avgir negative ioner som påvirker PH balansen. Det fører til økt utskillelse og utrensing, bedre næringsopptak og sunnhet.

 

De terapeutisk effektene ved Bio-matten forsterkes ved at de infrarøde lysbølgene går gjennom et tykt lag av ametystkrystaller. Lysbølgene omformes til en særlig harmonisk virkning på kroppens funksjoner og utnytter ametystkrystallenes helbredende virkning.

 

Negative ioner

 

Bio-matten avgir negative ioner og tilfører kroppen energi for optimal helse. De negative ionene passerer direkte gjennom huden. Dette skiller seg radikalt fra de populære negative ioniserende luftrenserne som NASA forskning har rapportert kun responderer positiv for 26% av brukerne. Direkte ledning av negative ioner gjennom Bio-matten skaper en umiddelbar respons og forandrer kroppens elektriske felt hos alle, og med positive helseeffekter til følge.

 

Når kroppen tilføreres negative ioner, ioniseres mineralsaltene i blodstrømmen. Det øker blodets PH verdier og har dermed en basisk og avgiftende effekt på kroppen. PH verdien i blodet er vesentlig for optimal sunnhet, og tilførselen av negative ioner fra Bio-matten bidrar til å regulere blodets PH verdier.

 

Når mengden negative ioner i blodet øker, fører det til økt kommunikasjon og metabolisme i cellene med mer effektivt næringsopptak, samtidig med større utskillelse av avfallstoffer. Økt stoffskifte i cellene er sentralt for god helse og fravær av sykdom.

 

Inneklima, luftforurensing, elektriske apparater, lysstoffrør og ulike former for stråling fører til økt forekomst av postive ioner i kroppen. På sikt kan dette føre til alvorlige fysiologiske ubalanser og med mange helseplager og sivilisasjonssykdommer. Sykdommer relatert til forstyrret ionebalanse inkluderer: anemi, allergier, reumatisme, hodepine, auto-imunrelaterte sykdommer, søvnløshet og tretthet.

 

 

 

www.Biomatten.no

 

Vann destiller

Destillering med etterfiltrering gjennom karbonfilter, er den mest effektive rensing av drikkevann. Det fjerner opptil 99 % av stoffer som kan være i drikkevann, for eksempel klor, tungmetaller, miljøgifter og uorganiske mineraler (kroppen klarer ikke å bruke uorganiske mineraler). Virus, bakterier og parasitter fjernes med 100 %. Den kan leveres i 2 størrelser. Den største med 3,8 liters kanne, kan rense inntil 23 liter i døgnet ved maks bruk. Den mindre med 3 liters kanne, kan rense 15 liter i døgnet ved maks bruk. Begge er pene benkmodeller. Enkel i bruk og et rimeligere og bedre alternativ enn flaskevann.

 

Enkelte områder har ikke så rent drikkevann som det burde være, og det vil man kunne se på det som blir igjen i rensekolben etter destillering. Rester fra gamle, slitte vannrør, og eventuelle lekkasjer i disse vil gi oss uønskede partikler i vannet. Mange steder er vann og kloakk lagt side om side, og man kan få uheldige lekkasjer.

 

Rent vann er viktig for kroppen, og gir positive helseeffekter. Ved dehydrering vil kroppen re-hydreres fortere fordi destillering gjør vannmolekylene mindre slik at de lettere kan passere gjennom celleveggen, og frakte næringsstoffer inn og avfallsstoffer ut.

 

Destillert vann er også ideelt å bruke til kaffe og te, da det vil fremheve smaken. Destillert vann vil også avlaste vannkoker, kaffetrakter og andre vannanretninger slik at det ikke blir avleiringer i disse.

 

Etter tre ukers bruk av rent destillert vann, anbefaler vi å "re-aktivere" vannet med korallsand, VivaTap eller liknende.

 

Kilde: Eubiotek