Akupunktur mot hetetokter

Hetetokter i overgangsalderen er noe som mange kvinner opplever. Noen plages så mye at det legger en stor demper på livskvaliteten.


Stor studie.
I 2008 ble en stor akupunkturstudie på hetetokter publisert i Norge. Acuflash-studien hadde utgangspunkt i Universitetet i Tromsø, og 267 kvinner deltok i undersøkelsen.

 

Acuflash-studie er en såkalt praktisk eller pragmatisk studie hvor forskerne har vurdert akupunkturbehandling som en ”helhetlig pakke”. I følge lege og forsker Einar Borud var studiens mål å se på om det å gå til akupunktør kunne bidra til at kvinner i overgangsalderen fikk lettet sine plager, utover de tiltak de selv kunne gjøre for å forbedre disse.

 

 

Gode resultater med akupunktur
. Kvinnene ble delt i to grupper, og begge gruppene førte selv skjemaer over plagene sine, samt at de fikk livsstilsråd. Kun en av gruppene fikk akupunkturbehandling. Etter 12 uker meldte kvinnene i gruppen som fikk akupunktur om 48% reduksjon i antall hetetokter, mot 28% i den andre gruppen. Også når det gjaldt intensiteten i hetetoktene kom akupunkturgruppen best ut, med henholdsvis 52% mot 27% bedring. I tillegg rapporterte akupunkturgruppen en bedring i livskvalitet som også var høyere enn den andre gruppen.

 

 

Akupunktur gir raskere bedring
. Kvinnene ble fulgt opp etter 6 og 12 måneder. Forskerne fant at blant kvinnene som hadde fått akupunktur var intensiteten og hyppigheten av hetetokter fortsatt stabil siden akupunkturbehandlingen. Kvinnene som kun drev med egenbehandling hadde nå kommet på et tilsvarende nivå som akupunkturgruppen, både når det gjaldt intensitet og hyppighet av hetetokter, samt livskvalitet (2).

Konklusjonen er derfor at akupunktur kan gi raskere bedring når det gjelder hetetokter enn det egenbehandling gjør, men at etter 6-12 måneder vil livskvaliteten og hetetoktplagene bli bedre enten man kun gjør noe aktivt selv, eller i tillegg går til akupunktør.

 Akupunktør Cecilie Pettersen er medlem av Akupunktur-foreningen og har mange års erfaring og gode resultater med å behandle kvinner med overgangsalder problematikk.


Ta kontakt på tlf 911 15 129