Pollenallergi og akupunkturPollensesongen nærmer seg igjen og varierende allergiplager rammer ca 900.000 nordmenn. Plagene kan arte seg som kløende, rennende øyne og nese, røde øyne, nysing eller tretthet m.m.


Akupunkturbehandlingen går ut på å styrke forsvarsenergien i kroppen og med det redusere eller forhindre allergiplagene.
 Den beste måten å forebygge allergiplager på er å styrke kroppen før pollensesongen starter. Forebyggende behandling kan man begynne med i god tid innen sesongens start, gjerne inntil 6-8 uker før( senest 3-4 uker før). Man kan også gjøre forebyggende behandling rett etter at årets sesong er avsluttet, med tanke på neste års sesong.
 Når pollensesongen først har startet er hensikten med behandlingene å fjerne eller dempe de akutte plagene. Det er ikke for sent å komme til behandling selv om sesongen er i gang.


Akupunkturbehandlingen tilrettelegges rundt hver enkelt person og de plagene som akkurat du har. Akupunktur kan kombineres med vanlige medisiner eller kan brukes alene.

Det er viktig å starte tidlig for å forebygge og styrke kroppen. Deretter jobber man med symptomene som kommer når pollenet er i luften. Det går helt fint å ta medisiner samtidig med akupunkturbehandlingen. Mange opplever at bivirkninger som tretthet, som en del av antihistaminene gir, blir bedre med akupunktur. Det er lite bivirkninger med akupunkturbehandling.


 

 

 

 

 


Forskning på allergi og akupunktur


En omfattende tysk studie viser at akupunkturbehandling i tillegg til rutinemessig behandling gir tydelige og vedvarande bedring av allergisk rhinitt som f.eks pollenallergi.

 

Det deltok 5237 pasientar med allergi i den randomiserte kontrollerte studien som skulle se om i hvor stor grad akupunktur kan behandle allergi. Deltagerene ble delt i grupper. En gruppe fikk kun rutinemessig behandling dvs medisiner. En annen gruppe fikk akupunkturbehandling og kunne velge om de ville ta medisinar i tillegg. Pasientene fylte ut skjema for å måle bedring av symptomer og livskvalitet både under og etter behandling. Pasienter som fikk akupunktur så ut til å få god og vedvarende bedring i livskvalitet generelt og relatert til allergi både 3 og 6 måneder etter avsluttet behandling. Forskerene konkluderte med at å behandle allergi med akupunktur i tillegg til medisiner gav tydelig bedring med vedvarande effekt.

 

Ann Allergy Asthma Immunol. 2008 Nov;101(5):535-43).
WHO, Verdens Helseorganisasjon konkluderer i sin rapport at akupunktur er mer effektivt enn antihistamin i behandling av allergisk rhinitt.

 

Verdens helseorganisasjon har gjennomgått og analysert ei rekke forskningsrapporter og kliniske studier i akupunktur. Dei konkluderer med at akupunktur ofte kan være nyttig i behandling av luftveislidelser og at pollenallergi er en av de viktigste tilstandene her. Who, Verdens Helseorganisasjon, sier videre at kontrollerte studier viser at akupunktur er mer effektivt enn antihistamin i behandling av pollenallergi. Akupunktur har en klar fordel ved behandling av pollenallergi da en unngår evt bivirkninger av medikamentell behandling.

 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545437.pdf


Akupunktør og soneterapeut Cecilie Pettersen er medlem av Akupunkturforeningen og har mange års erfaring og gode resultater med å behandle allergi og astma.


Ta kontakt på tlf 911 15 129