YOGA

yin & yang yoga

terapeutisk yoga

Mer info kommer snart.


QIGONG
Det vil etterhvert komme mer informasjon om kurs.


Medisinsk Qigong er en unik treningsmetode som passer for alle som ønsker å forbedre sin helse eller opprettholde en god helse.


Qigong er en terapiform på lik linje med akupunktur og inngår som en del av Traisjonell Kinesisk Medisin (TCM) på lik linje med akupunktur, urtemedisin, moxa og tuina .  Det finnes over 3500 ulike typer av Qigong og treningsformen blir brukt både som selvhelbredelse og terapi.  Qigong er omtalt i American Journal of Acupuncture som "akupunktur uten nåler".


Qigong inngår i dag som en viktig del av dagliglivet i Kina. Tidlig på morgenen går kineserne ut i parkene og gjør sine qigongøvelser.


TCM bygger på at kroppsenergien sirkulerer gjennom bestemte baner kalt meridianer. Ifølge TCM er blokkert Qi i en slik meridian, et uttrykk for en ubalanse og den kan føre til sykdom i forskjellige tilknyttede organer. ”Qi” betyr energi og er den livskraft som finnes i alt som lever. ”Gong” betyr bevegelse, lek og være en del av.


Gjennom spesielle bevegelser aktiviseres de samme punktene i kroppen som ved akupunktur.  Slik stimuleres muskler, ledd, sener og nervebaner på en naturlig måte.  Bevegelsene er myke og langsomme, og kombinasjonen av øvelser og pusteteknikk forsterker energiflyten i kroppen og bringer den tilbake i balanse.  Blodsirkulasjonen øker og immunforsvaret blir forsterket.  En god helse krever fri flyt av energi.


For noen blir det å trene Qigong en livsstil, for andre noe en gjør en gang i blant. En føler seg vel, gjerne opplagt og våken når en trener Qigong. Regelmessig trening gir fri flyt av energi som igjen fører til god helse.kilde: www.qigongcampus.no