Øreakupunktur

Øreakupunktur er et mikrosystem, dvs at hele kroppen speiles i en enhet på kroppen - øret.

Behandling med øreakupunktur brukes ofte sammen med andre behandlinger slik som kroppsakupunktur og fotsoneterapi for å forsterke effekten.