Acugraph 4Elektrisk måling av akupunkturpunkter. Acugraph 4 er som et laboratorium for akupunktører.
På dette eksempelet vises grafer over de elektriske målingene som er blitt gjort. Her er det ubalanse på lungemeridianen (LU), levermeridianen (LR) og hjertemeridianen (HT).